Music after goal

Et utvalg musikk som kan spilles ved mål eller andre situasjoner. For å treffe korrekt må sangene startes og stoppes (uten lyd), spoles til “korrekt” tid og deretter spilles av når ønskelig.

2:39

-02:14

2:10

2:20

2:10

2:10

1:26

2:09

2:10

Musikkavgift:

NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo, som gjør at medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale lisens for bruk av musikk på idrettsarrangement. (https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/musikkavgift/)