Forsikringer i Sømna IL

Hvilke forsikringer har vi som medlemmer i Sømna IL?

Barn opp til og med 13 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen til NIF. Ved skade som skal registreres følger dere linken til Idrettshelse under. Fra og med 14 år er det de ulike lisensene til særgruppene som er idrettens forsikringer. 

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

Vedleggene under er forsikringsbevis og begunstigelseskjema for alle medlemmer i Sømna IL.

 http://www.somnail.no/files/System/Forsikringsbevis%20Gjensidige.pdf

http://www.somnail.no/files/System/Begunstigelseskjema%20Gjensidige.pdf