Kjøregodtgjørelse

Ordningen med kjøregodtgjørelse skal prøves fra 01.07.2022 frem til 01.01.2024 og er behovsprøvd. Bilene skal fylles opp så godt det lar seg gjøre. Hovedregelen er at serier, cup og spill utenfor kommunen (foruten arrangement i Brønnøy og Vega kommune) dekkes av ordningen.

Utøvere som ikke bor i Sømna og som konkurrer på høyere nivå må ha egen ordning med sine undergrupper.

Hovedlaget dekker kr 3,- pr. km., samt kostnader for bom/ferge.

Egenandel kr 100,- pr. passasjer går til sjåføren.

Klikk her for å laste ned skjema.

Utfylt skjema sendes til leder for undergruppen for godkjenning før utbetaling.