Siste nytt

Siste nytt

Årsmøte 2022

Sted: Sømna Kro og Gjestegård, Kinosalen Dato: 17.03.2022 Kl. 18:00 Saksliste: Godkjenne stemmeberettigedeVelge dirigentVelge protokollførerVelge to til å signere protokollGodkjenne innkallingVedta sakslisteVedta forretningsordenBehandle idrettslagets årsberetning 2021Behandle gruppenes årsmeldinger, regnskap 2021 og budsjett 2022Behandle idrettslagets regnskap 2021 og budsjett 2022Fastsette medlemskontigent for 2023ValgLeder (1 år)Styremedlem (2 år)Ungdomsrepresentant (2 år)Kontrollutvalg/revisor (ikke på valg i år)Opprettelse av ny…

Les mer