Styremøte 2021

Sømna IL Hovedlag avholder styremøte 14/10-2021 kl. 1830 i Sømnahallen.

Saksliste styremøte Hovedlaget:

 • Godkjenne innkalling og saksliste, evt legge til etteranmeldte saker
 • Endring av saksliste/møteinnkalling
 • Konstituere styret etter årsmøtet (fordele roller)
 • Bestemme fordelingsnøkler LAM-midler og vanlig overføring
 • Sømna IL 100 år
  • Galla/fest
  • Bok
  • Bilder
  • Evt.
 • Rehabilitering Sømna stadion, statusoppdatering
 • Økonomi

Saksliste utvidet styremøte fra kl 1930:

 • Godkjenne innkalling, evt tillegg
 • Referat styremøte hovedlag
 • Gruppene informerer
 • Sømna IL 100 år
  • Galla/fest
  • Bok
  • Bilder
  • Evt.
 • Klubblotteri
 • Vår dag
 • Bekledning funksjonærer/trenere/dommere
 • Evt.