Årsmøte 2022

Sted: Sømna Kro og Gjestegård, Kinosalen Dato: 17.03.2022 Kl. 18:00 Saksliste: Godkjenne stemmeberettigede Velge dirigent Velge protokollfører Velge to til å signere protokoll Godkjenne innkalling Vedta saksliste Vedta forretningsorden Behandle idrettslagets årsberetning 2021 Behandle gruppenes årsmeldinger, regnskap 2021 og budsjett 2022 Behandle idrettslagets regnskap 2021 og budsjett 2022 Fastsette medlemskontigent for 2023 Valg Leder (1Continue reading “Årsmøte 2022”