Årsmøte 30.03.2023

Avholdt på Sømna Kro og Gjestegård.

Last ned fremlagte årsmeldinger, regnskap, revisjonsberetninger og budsjett her.

Saksliste:

 1.   Godkjenne stemmeberettigede
 2.   Velge dirigent
 3.   Velge protokollfører
 4.   Velge to til å signere protokoll
 5.   Godkjenne innkalling
 6.   Vedta saksliste
 7.   Vedta forretningsorden
 8.   Behandle idrettslagets årsberetning 2022
 9.   Behandle gruppenes årsmeldinger og regnskap 2022, og budsjett 2023
 10.   Behandle idrettslagets regnskap 2022 og budsjett 2023
 11.   Fastsette medlemskontingent for 2024
 12. Valg
  1. Leder (1 år)
  1. Styremedlem (2 år)
 13. Innmeldte saker
  1. Søknad om fotballmål til barnehagene i Sømna
  1. Arrangere Sømna IL idrettsskole
  1. Fordeling av skjerf til undergrupper for salg
 14.   Prisutdeling

Årets innsatspris 2022: Fotballaget J13Årets utøverpris 2022: Snorre BaustadÅrets innsatspris 2022: Jubileumskomite og Waldemar Knygh-Rossdal


Nye æresmeldemmer: Alf Ragnar Dahle og Simen Garaas