Årsmøte 2022

Sted: Sømna Kro og Gjestegård, Kinosalen

Dato: 17.03.2022

Kl. 18:00

Saksliste:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to til å signere protokoll
 5. Godkjenne innkalling
 6. Vedta saksliste
 7. Vedta forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning 2021
 9. Behandle gruppenes årsmeldinger, regnskap 2021 og budsjett 2022
 10. Behandle idrettslagets regnskap 2021 og budsjett 2022
 11. Fastsette medlemskontigent for 2023
 12. Valg
  1. Leder (1 år)
  2. Styremedlem (2 år)
  3. Ungdomsrepresentant (2 år)
  4. Kontrollutvalg/revisor (ikke på valg i år)
 13. Opprettelse av ny undergruppe
 14. Prisutdeling
 15. Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes til sgaraas@gmail.com innen 14.03.2022.

Etter møtet vil det bli servering av mat på Sømna Kro og Gjestegård, vel møtt!

– Styret Sømna IL

Last ned innkalling